Förra årets snyggaste ägg! Jag satsade på att göra ett hel-tokigt ägg och vad blev det? Ja, ett heltokigt ägg. Jag har klippt småå småå bitar av överblivet papper och limmat på ett plastägg, tyvärr räckte inte pappret till precis hela ägget utan jag fick fylla på med lite fjädrar i de minimala hålen som blev över. Vad tycks? 

Pysslar ni själva eller köper ni färdigt pynt? Super kul pyssel som passar hela familjen – tycker jag! 

Last year’s best-looking eggs! I went in to do a crazy eggs and what was it? Yes, crazy eggs. I have cut tiny, tiny pieces of leftover paper and glued on a plastic egg, unfortunately was not enough paper to just the whole egg, but I had to fill in with some feathers in the minimal holes left over. What do you think?

Pysslar yourselves or do you buy ready decorations? Super fun crafts suitable for the whole family – I think!