Då var det dags att börja pyssla lite inför fars dag. Idag ger jag er ett enkelt tips på hur ni lätt kan pimpa sugrören! Tyvärr kommer jag inte träffa min pappa nu under helgen så jag får skicka bilder på mina fina sugrör till honom! haha

Allt ni behöver ha är:
Utskrivna mustacher på papper, eller rita egna svarta mustascher
Sax att klippa ut med
Tejp eller lim
och självklart sugrör

– Skriva ut mustacherna från internet eller rita egna på ett papper.
– Klipp ut dem noga.
– Limma eller tejpa fast mustacherna på sugrören.

Färdigt!

 

 

In english:

Then it was time to start crafting a little before Father’s Day. Today I give you a simple tip on how you easily pimp straws!

All you need is:
Printed mustaches on paper, or draw your own black mustache
Scissors to cut out with
Tape or glue
and obviously straw

– Print out the mustaches from the internet or draw your own on paper.
– Cut them out carefully.
– Glue or tape mustaches on straws.

Finished!